YRITTÄJYYS

Helsingin tulee olla Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki. Yrittäjäksi ryhtymistä, yritysten kasvua ja työllistämistä on tuettava mm. tehostamalla ja monipuolistamalla kaupungin yritysneuvonnan palveluita.

Koronan vaikutukset suureen osaan yrittäjistä ja varsinkin pienyrittäjiin ovat olleet tuntuvat. Kaupungilta tarvitaan konkreettisia toimia yritystoiminnan elvyttämiseksi. Oikeilla kohdennetuilla tukitoimilla, mahdollistamme kasvun ja työllistämisen mahdollisuudet.